Privacy & cookiebeleid

Privacybeleid Metafoor Vastgoed en Software B.V.

Metafoor Vastgoed en Software B.V., gevestigd aan de Eskimolaan 13 te Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Eskimolaan 13, 8252 AS, Dronten
088 – 00 66 100
Info@www.metafoorvastgoed.nl
www.www.metafoorvastgoed.nl

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer wij direct of indirect contact met u hebben gehad, of als wij een zakelijke relatie (gehad) hebben of willen krijgen, verwerken wij persoonsgegevens van u. Voorbeelden zijn klanten, toekomstige klanten en iedereen die interesse toont in onze producten en diensten.

Hoe wij aan uw persoonsgegevens komen

Wanneer u contact met ons opneemt, een offerte aanvraagt, een overeenkomst met ons sluit, gebruik maakt van onze dienstverlening of uw gegevens achterlaat op onze website, ontvangen wij uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Het is daarnaast ook mogelijk dat wij gebruik maken van openbare bronnen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Verder ontvangen wij soms ook uw gegevens wanneer u toestemming geeft aan een andere partij om deze met ons te delen.

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel

Metafoor Vastgoed en Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, producten, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Soort gegevens Voorbeelden Doel
Gegevens over wie u bent (Bedrijfs)naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres Om contact met u op te nemen, een overeenkomst op te stellen, om u te identificeren of om producten of goederen bij u af te leveren.
Betaalgegevens Bankrekeningnummer Om betalingen aan en van u te realiseren. Bijvoorbeeld voor een geleverde dienst of product.
Gegevens over het gebruik van onze website Cookies, IP adres en gegevens over de browser en het apparaattype waarmee u onze website gebruikt Voor de veiligheid van het gebruik van onze website en om onze website te verbeteren
Gegevens die wij van andere partijen ontvangen Gegevens van de Kamer van Koophandel Gegevens waarvoor u de leverende partij toestemming heeft gegeven om deze te delen en die wij mogen gebruiken voor aanbiedingen of benadering door ons.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt Correspondentie die wij van u ontvangen, bijvoorbeeld via emailberichten en post. Waaronder sollicitaties of andere algemene vragen en verzoeken. Om uw vragen en/of verzoeken af te handelen / te beantwoorden.
Gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken. Factureringsgegevens Om aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het doen van  belastingaangifte, te kunnen voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Metafoor Vastgoed en Software B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Metafoor Vastgoed en Software B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin vastgesteld is hoe lang wij gegevens bewaren. In Nederland is dit in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

Metafoor Vastgoed en Software B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, onze bedrijfsvoering en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Metafoor Vastgoed en Software B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als we uw gegevens zelf doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, nemen we extra maatregelen om uw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruiken we derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven we alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Metafoor Vastgoed en Software B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics voor het anoniem verzamelen van statistieken over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te verbeteren.

Hierbij worden ook IP adressen verzameld van bezoekers waarbij wij het laatste octet van het IP adres maskeren. Deze gegevens worden maximaal 50 maanden bewaard. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Ook hebben wij gegevens delen uitgezet en gebruiken geen andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Metafoor Vastgoed en Software B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Metafoor Vastgoed en Software B.V., Eskimolaan 13, 8252 AS Dronten. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Metafoor Vastgoed en Software B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Metafoor Vastgoed en Software B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@www.metafoorvastgoed.nl of 088 – 00 66 100.

Cookiebeleid